Card image cap
Tại sao cần phải định hướng nghề nghiệp?

𝑆𝑖𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑛𝑎̀𝑦 đ𝑜̂́𝑖 𝑝ℎ𝑜́ 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 đ𝑎́𝑛𝑔 𝑘𝑒̂̉ 𝑎́𝑝 𝑙𝑢̛̣𝑐 𝑘ℎ𝑖 𝑏𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑟𝑎 𝑘ℎ𝑜̉𝑖 𝑐𝑎́𝑛ℎ 𝑐𝑜̂̉𝑛𝑔 đ𝑎̣𝑖 ℎ𝑜̣𝑐. 𝐻𝑜̣ 𝑞𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 𝑡𝑎̂𝑚 𝑡𝑎̣𝑜 𝑛𝑒̂𝑛 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑎̉𝑛 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑏𝑢̛𝑜̛́𝑐 đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑖𝑒̂𝑛 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑏𝑎̣̂𝑐 𝑡ℎ𝑎𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑦. 𝑀𝑎̣̆𝑐 𝑑𝑢̀ 𝑣𝑎̣̂𝑦, 𝑛𝑜́ đ𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑛𝑒̂𝑛 𝑟𝑜̃ 𝑟𝑎̀𝑛𝑔 𝑟𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑙𝑜̛́𝑛 𝑐𝑎́𝑐 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑦́ 𝑡𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑟𝑜̃ 𝑟𝑎̀𝑛𝑔 𝑣𝑒̂̀ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑔𝑖̀ ℎ𝑜̣ 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑟𝑎 𝑘ℎ𝑜̉𝑖 𝑐𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑠𝑢̛̣ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑐𝑢̉𝑎 ℎ𝑜̣. 𝑇𝑟𝑒̂𝑛 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑒̂́, 57% ℎ𝑜̣𝑐 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑘𝑒̂́ ℎ𝑜𝑎̣𝑐ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑒̂̀ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑐𝑢̣ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑠𝑎𝑢 𝑘ℎ𝑖 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝.

Card image cap
10 lời khuyên về định hướng nghề nghiệp bạn cần biết 

Định hướng nghề nghiệp là “kim chỉ nam” quan trọng để bạn nhanh chóng tìm được lối đi, công việc phù hợp. Vậy làm cách nào để định hướng được nghề nghiệp mình muốn làm? Hãy cùng xem những lời khuyên dưới đây.

Card image cap
Cách chọn nghề nghiệp phù hợp với bản thân

Chuyên gia định hướng nghề nghiệp Nguyễn Việt Linh chia sẻ với học sinh THPT cách khám phá điểm mạnh, sở thích của bản thân để tìm nghề phù hợp. Bước vào bậc THPT, học sinh thường lo lắng tự hỏi sẽ làm gì trong tương lai? Nếu bạn không chắc chắn về điều này cũng đừng quá lo lắng. Hãy tham khảo gợi ý sau để bắt đầu hành trình sự nghiệp của bạn.